A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 3.91% 4.17% 4.43% 4.70% 4.96% 5.22% 5.48% 5.74% 6.01% 6.27%
danych 4.16% 4.42% 4.69% 4.95% 5.21% 5.47% 5.73% 6.00% 6.26% 6.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:723
% 4.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  153  3.91
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  86  6.53
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  92  4.23
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  201  4.56
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  47  4.82
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  69  5.26
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  75  6.15
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  723  4.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 342 47.30 2.23
KUROWSKA Maria Stanisława 37 5.12 0.24
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 254 35.13 1.66
SIEMBIDA Wiesław 12 1.66 0.08
DZIUBIŃSKI Jan 16 2.21 0.10
STRZĘPEK Renata 15 2.07 0.10
URUSKI Piotr Marcin 6 0.83 0.04
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 20 2.77 0.13
KULIG Irena Dorota 11 1.52 0.07
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 10 1.38 0.07