A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 1.72% 2.16% 2.60% 3.03% 3.47% 3.91% 4.35% 4.79% 5.22% 5.66%
danych 2.15% 2.59% 3.02% 3.46% 3.90% 4.34% 4.78% 5.21% 5.65% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:685
% 4.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  184  4.70
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  51  3.87
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  81  3.72
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  269  6.10
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  45  4.61
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  34  2.59
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  21  1.72
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  685  4.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 386 56.35 2.52
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 31 4.53 0.20
KLOC Tomasz 32 4.67 0.21
BIALIK Anna Elżbieta 13 1.90 0.08
MUSZYŃSKA Marta Teresa 10 1.46 0.07
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 16 2.34 0.10
OCHAB Paweł 9 1.31 0.06
SKOWRON Andrzej Jan 3 0.44 0.02
GUZIK Paulina Anna 17 2.48 0.11
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 168 24.53 1.10