A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 4.59% 5.03% 5.48% 5.92% 6.36% 6.81% 7.25% 7.69% 8.13% 8.58%
danych 5.02% 5.47% 5.91% 6.35% 6.80% 7.24% 7.68% 8.12% 8.57% 9.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 021
% 6.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  260  6.64
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  81  6.15
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  150  6.90
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  321  7.28
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  88  9.02
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  65  4.96
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  56  4.59
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  1 021  6.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 544 53.28 3.55
MAŁEK Damian Maciej 83 8.13 0.54
JADACH Janusz 18 1.76 0.12
KIDA Grzegorz Aleksander 19 1.86 0.12
BERKOWICZ Bożena Genowefa 20 1.96 0.13
WALICKI Lech Karol 52 5.09 0.34
MRYCZKO Artur Paweł 27 2.64 0.18
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 9 0.88 0.06
CHOJNACKA Magdalena Marta 17 1.67 0.11
KORWIN-MIKKE Anna 232 22.72 1.51