A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 1.02% 1.21% 1.41% 1.60% 1.80% 1.99% 2.18% 2.38% 2.57% 2.77%
danych 1.20% 1.40% 1.59% 1.79% 1.98% 2.17% 2.37% 2.56% 2.76% 2.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:258
% 1.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  65  1.66
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  39  2.96
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  55  2.53
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  45  1.02
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  16  1.64
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  14  1.07
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  24  1.97
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  258  1.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 85 32.95 0.55
STEFANOWICZ Witold 14 5.43 0.09
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 18 6.98 0.12
PAKOSZ Maria 6 2.33 0.04
TOŚ Klaudia Małgorzata 11 4.26 0.07
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 6 2.33 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 3 1.16 0.02
KOZŁOWSKA Aleksandra 19 7.36 0.12
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 96 37.21 0.63