A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat mielecki 

mielecki
brak 2.70% 3.51% 4.31% 5.12% 5.93% 6.74% 7.54% 8.35% 9.16% 9.96%
danych 3.50% 4.30% 5.11% 5.92% 6.73% 7.53% 8.34% 9.15% 9.95% 10.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:968
% 3.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  349  2.72
Borowa 4 493  867  867  842  26  3.09
Czermin 5 473  847  847  824  52  6.31
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  28  5.24
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  61  2.70
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  50  4.42
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  76  3.97
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  110  5.64
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  88  4.97
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  128  10.77
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  968  3.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 283 29.24 1.12
KUROWSKA Maria Stanisława 62 6.40 0.25
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 313 32.33 1.24
SIEMBIDA Wiesław 23 2.38 0.09
DZIUBIŃSKI Jan 20 2.07 0.08
STRZĘPEK Renata 22 2.27 0.09
URUSKI Piotr Marcin 5 0.52 0.02
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 36 3.72 0.14
KULIG Irena Dorota 180 18.60 0.71
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 24 2.48 0.10