A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat mielecki 

mielecki
brak 0.75% 1.00% 1.26% 1.51% 1.76% 2.02% 2.27% 2.52% 2.77% 3.03%
danych 0.99% 1.25% 1.50% 1.75% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.02% 3.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:654
% 2.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  375  2.92
Borowa 4 493  867  867  842  14  1.66
Czermin 5 473  847  847  824  27  3.28
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  0.75
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  60  2.65
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  16  1.41
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  58  3.03
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  47  2.41
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  28  1.58
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  25  2.10
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  654  2.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 256 39.14 1.01
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 33 5.05 0.13
KLOC Tomasz 27 4.13 0.11
BIALIK Anna Elżbieta 19 2.91 0.08
MUSZYŃSKA Marta Teresa 14 2.14 0.06
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 10 1.53 0.04
OCHAB Paweł 14 2.14 0.06
SKOWRON Andrzej Jan 226 34.56 0.89
GUZIK Paulina Anna 28 4.28 0.11
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 27 4.13 0.11