A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat mielecki 

mielecki
brak 2.60% 2.99% 3.37% 3.76% 4.15% 4.54% 4.92% 5.31% 5.70% 6.08%
danych 2.98% 3.36% 3.75% 4.14% 4.53% 4.91% 5.30% 5.69% 6.07% 6.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:1 273
% 5.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  830  6.47
Borowa 4 493  867  867  842  38  4.51
Czermin 5 473  847  847  824  30  3.64
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  29  5.43
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  101  4.47
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  39  3.45
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  61  3.18
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  57  2.92
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  46  2.60
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  42  3.54
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  1 273  5.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 419 32.91 1.66
WARDA Helena 44 3.46 0.17
KONIECZNY Janusz Kazimierz 97 7.62 0.38
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 86 6.76 0.34
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 22 1.73 0.09
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 15 1.18 0.06
TOFIL Bronisław Tadeusz 7 0.55 0.03
KOZDĘBA Daniel Witold 532 41.79 2.11
JEDNACZ Przemysław 8 0.63 0.03
KOWALSKA Anna Helena 43 3.38 0.17