A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat mielecki 

mielecki
brak 2.99% 3.41% 3.83% 4.25% 4.67% 5.09% 5.51% 5.93% 6.35% 6.77%
danych 3.40% 3.82% 4.24% 4.66% 5.08% 5.50% 5.92% 6.34% 6.76% 7.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:1 531
% 6.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  923  7.19
Borowa 4 493  867  867  842  44  5.23
Czermin 5 473  847  847  824  42  5.10
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  16  3.00
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  145  6.41
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  58  5.12
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  103  5.38
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  103  5.28
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  53  2.99
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  44  3.70
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  1 531  6.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 717 46.83 2.84
MAŁEK Damian Maciej 61 3.98 0.24
JADACH Janusz 36 2.35 0.14
KIDA Grzegorz Aleksander 19 1.24 0.08
BERKOWICZ Bożena Genowefa 24 1.57 0.10
WALICKI Lech Karol 42 2.74 0.17
MRYCZKO Artur Paweł 221 14.44 0.88
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 22 1.44 0.09
CHOJNACKA Magdalena Marta 72 4.70 0.29
KORWIN-MIKKE Anna 317 20.71 1.26