A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat mielecki 

mielecki
brak 0.71% 0.88% 1.05% 1.23% 1.40% 1.57% 1.74% 1.91% 2.09% 2.26%
danych 0.87% 1.04% 1.22% 1.39% 1.56% 1.73% 1.90% 2.08% 2.25% 2.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:450
% 1.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  266  2.07
Borowa 4 493  867  867  842  0.71
Czermin 5 473  847  847  824  20  2.43
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  0.94
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  31  1.37
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  14  1.24
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  25  1.30
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  26  1.33
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  35  1.98
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  22  1.85
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  450  1.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 197 43.78 0.78
STEFANOWICZ Witold 34 7.56 0.13
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 140 31.11 0.55
PAKOSZ Maria 13 2.89 0.05
TOŚ Klaudia Małgorzata 10 2.22 0.04
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 12 2.67 0.05
FURTAK Katarzyna Sabina 11 2.44 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 19 4.22 0.08
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 14 3.11 0.06