A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat niżański 

niżański
brak 3.66% 3.85% 4.03% 4.22% 4.40% 4.59% 4.78% 4.96% 5.15% 5.33%
danych 3.84% 4.02% 4.21% 4.39% 4.58% 4.77% 4.95% 5.14% 5.32% 5.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:426
% 3.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  46  5.52
Jarocin 4 446  713  713  680  26  3.82
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  70  3.71
Krzeszów 3 537  630  630  615  27  4.39
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  149  3.66
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  59  3.98
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  49  4.04
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  426  3.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 96 22.54 0.89
KUROWSKA Maria Stanisława 37 8.69 0.34
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 131 30.75 1.21
SIEMBIDA Wiesław 77 18.08 0.71
DZIUBIŃSKI Jan 17 3.99 0.16
STRZĘPEK Renata 20 4.69 0.19
URUSKI Piotr Marcin 7 1.64 0.06
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 19 4.46 0.18
KULIG Irena Dorota 11 2.58 0.10
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 11 2.58 0.10