A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat niżański 

niżański
brak 1.06% 1.25% 1.44% 1.62% 1.81% 2.00% 2.19% 2.38% 2.56% 2.75%
danych 1.24% 1.43% 1.61% 1.80% 1.99% 2.18% 2.37% 2.55% 2.74% 2.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:243
% 2.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  22  2.64
Jarocin 4 446  713  713  680  20  2.94
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  20  1.06
Krzeszów 3 537  630  630  615  10  1.63
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  104  2.55
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  40  2.70
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  27  2.23
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  243  2.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 89 36.63 0.83
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 29 11.93 0.27
KLOC Tomasz 15 6.17 0.14
BIALIK Anna Elżbieta 14 5.76 0.13
MUSZYŃSKA Marta Teresa 9 3.70 0.08
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 57 23.46 0.53
OCHAB Paweł 5 2.06 0.05
SKOWRON Andrzej Jan 2 0.82 0.02
GUZIK Paulina Anna 9 3.70 0.08
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 14 5.76 0.13