A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat niżański 

niżański
brak 5.99% 6.71% 7.43% 8.14% 8.86% 9.58% 10.30% 11.02% 11.73% 12.45%
danych 6.70% 7.42% 8.13% 8.85% 9.57% 10.29% 11.01% 11.72% 12.44% 13.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:1 061
% 9.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  77  9.23
Jarocin 4 446  713  713  680  55  8.09
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  113  5.99
Krzeszów 3 537  630  630  615  81  13.17
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  445  10.92
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  158  10.66
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  132  10.88
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  1 061  9.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 475 44.77 4.41
MAŁEK Damian Maciej 75 7.07 0.70
JADACH Janusz 27 2.54 0.25
KIDA Grzegorz Aleksander 62 5.84 0.57
BERKOWICZ Bożena Genowefa 11 1.04 0.10
WALICKI Lech Karol 59 5.56 0.55
MRYCZKO Artur Paweł 18 1.70 0.17
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 8 0.75 0.07
CHOJNACKA Magdalena Marta 24 2.26 0.22
KORWIN-MIKKE Anna 302 28.46 2.80