A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat niżański 

niżański
brak 1.68% 1.96% 2.25% 2.53% 2.82% 3.10% 3.38% 3.67% 3.95% 4.24%
danych 1.95% 2.24% 2.52% 2.81% 3.09% 3.37% 3.66% 3.94% 4.23% 4.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:277
% 2.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  14  1.68
Jarocin 4 446  713  713  680  14  2.06
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  40  2.12
Krzeszów 3 537  630  630  615  13  2.11
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  99  2.43
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  67  4.52
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  30  2.47
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  277  2.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 141 50.90 1.31
STEFANOWICZ Witold 16 5.78 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 17 6.14 0.16
PAKOSZ Maria 7 2.53 0.06
TOŚ Klaudia Małgorzata 69 24.91 0.64
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 9 3.25 0.08
FURTAK Katarzyna Sabina 6 2.17 0.06
KOZŁOWSKA Aleksandra 6 2.17 0.06
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 6 2.17 0.06