A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat przemyski 

przemyski
brak 0.63% 0.91% 1.19% 1.46% 1.74% 2.02% 2.30% 2.58% 2.85% 3.13%
danych 0.90% 1.18% 1.45% 1.73% 2.01% 2.29% 2.57% 2.84% 3.12% 3.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:249
% 2.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  14  1.32
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  10  0.87
Fredropol 4 450  783  783  746  24  3.22
Krasiczyn 3 948  816  816  788  0.63
Krzywcza 3 985  824  824  801  0.87
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  21  1.94
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  25  1.71
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  47  2.69
Stubno 3 224  530  530  498  13  2.61
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  83  3.41
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  249  2.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 112 44.98 0.95
STEFANOWICZ Witold 25 10.04 0.21
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 31 12.45 0.26
PAKOSZ Maria 21 8.43 0.18
TOŚ Klaudia Małgorzata 18 7.23 0.15
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 10 4.02 0.08
FURTAK Katarzyna Sabina 8 3.21 0.07
KOZŁOWSKA Aleksandra 16 6.43 0.14
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 8 3.21 0.07