A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat przeworski 

przeworski
brak 7.75% 10.29% 12.82% 15.36% 17.89% 20.43% 22.96% 25.50% 28.03% 30.57%
danych 10.28% 12.81% 15.35% 17.88% 20.42% 22.95% 25.49% 28.02% 30.56% 33.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:1 602
% 12.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  235  7.75
Adamówka 3 364  589  589  569  75  13.18
Gać 3 693  714  714  684  60  8.77
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  58  7.87
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  142  8.02
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  260  10.63
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  202  15.71
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  422  33.10
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  148  12.18
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  1 602  12.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 1 363 85.08 10.47
KUROWSKA Maria Stanisława 20 1.25 0.15
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 156 9.74 1.20
SIEMBIDA Wiesław 10 0.62 0.08
DZIUBIŃSKI Jan 6 0.37 0.05
STRZĘPEK Renata 10 0.62 0.08
URUSKI Piotr Marcin 4 0.25 0.03
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 15 0.94 0.12
KULIG Irena Dorota 12 0.75 0.09
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 6 0.37 0.05