A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat przeworski 

przeworski
brak 1.96% 2.29% 2.61% 2.94% 3.26% 3.59% 3.91% 4.24% 4.56% 4.89%
danych 2.28% 2.60% 2.93% 3.25% 3.58% 3.90% 4.23% 4.55% 4.88% 5.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:501
% 3.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  153  5.05
Adamówka 3 364  589  589  569  14  2.46
Gać 3 693  714  714  684  27  3.95
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  38  5.16
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  84  4.75
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  48  1.96
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  67  5.21
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  27  2.12
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  43  3.54
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  501  3.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 299 59.68 2.30
WARDA Helena 28 5.59 0.22
KONIECZNY Janusz Kazimierz 27 5.39 0.21
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 12 2.40 0.09
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 76 15.17 0.58
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 10 2.00 0.08
TOFIL Bronisław Tadeusz 10 2.00 0.08
KOZDĘBA Daniel Witold 4 0.80 0.03
JEDNACZ Przemysław 1 0.20 0.01
KOWALSKA Anna Helena 34 6.79 0.26