A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat przeworski 

przeworski
brak 2.85% 3.44% 4.02% 4.61% 5.19% 5.78% 6.37% 6.95% 7.54% 8.12%
danych 3.43% 4.01% 4.60% 5.18% 5.77% 6.36% 6.94% 7.53% 8.11% 8.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:797
% 6.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  264  8.71
Adamówka 3 364  589  589  569  22  3.87
Gać 3 693  714  714  684  55  8.04
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  21  2.85
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  118  6.67
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  144  5.88
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  56  4.35
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  53  4.16
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  64  5.27
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  797  6.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 411 51.57 3.16
MAŁEK Damian Maciej 54 6.78 0.41
JADACH Janusz 21 2.63 0.16
KIDA Grzegorz Aleksander 26 3.26 0.20
BERKOWICZ Bożena Genowefa 11 1.38 0.08
WALICKI Lech Karol 35 4.39 0.27
MRYCZKO Artur Paweł 9 1.13 0.07
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 12 1.51 0.09
CHOJNACKA Magdalena Marta 20 2.51 0.15
KORWIN-MIKKE Anna 198 24.84 1.52