A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat przeworski 

przeworski
brak 0.86% 0.99% 1.11% 1.24% 1.36% 1.49% 1.61% 1.74% 1.86% 1.99%
danych 0.98% 1.10% 1.23% 1.35% 1.48% 1.60% 1.73% 1.85% 1.98% 2.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:203
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  64  2.11
Adamówka 3 364  589  589  569  1.41
Gać 3 693  714  714  684  11  1.61
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  1.22
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  18  1.02
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  44  1.80
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  16  1.24
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  11  0.86
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  22  1.81
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  203  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 108 53.20 0.83
STEFANOWICZ Witold 20 9.85 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 18 8.87 0.14
PAKOSZ Maria 9 4.43 0.07
TOŚ Klaudia Małgorzata 10 4.93 0.08
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 7 3.45 0.05
FURTAK Katarzyna Sabina 5 2.46 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 9 4.43 0.07
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 17 8.37 0.13