A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 1.93% 2.24% 2.55% 2.86% 3.17% 3.49% 3.80% 4.11% 4.42% 4.73%
danych 2.23% 2.54% 2.85% 3.16% 3.48% 3.79% 4.10% 4.41% 4.72% 5.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 096
% 3.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  39  3.38
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  61  2.97
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  184  4.35
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  35  2.46
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  49  5.04
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  144  3.50
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  46  3.03
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  26  1.93
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  78  3.64
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  42  2.86
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  85  2.14
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  95  3.11
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  120  2.84
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  92  4.33
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  1 096  3.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 450 41.06 1.33
KUROWSKA Maria Stanisława 82 7.48 0.24
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 342 31.20 1.01
SIEMBIDA Wiesław 18 1.64 0.05
DZIUBIŃSKI Jan 22 2.01 0.07
STRZĘPEK Renata 38 3.47 0.11
URUSKI Piotr Marcin 15 1.37 0.04
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 61 5.57 0.18
KULIG Irena Dorota 29 2.65 0.09
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 39 3.56 0.12