A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 1.34% 3.32% 5.30% 7.28% 9.26% 11.24% 13.21% 15.19% 17.17% 19.15%
danych 3.31% 5.29% 7.27% 9.25% 11.23% 13.20% 15.18% 17.16% 19.14% 21.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 329
% 3.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  244  21.13
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  69  3.35
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  151  3.57
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  42  2.96
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  101  10.39
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  165  4.01
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  41  2.70
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  18  1.34
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  64  2.99
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  56  3.81
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  55  1.39
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  92  3.01
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  167  3.95
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  64  3.01
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  1 329  3.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 781 58.77 2.31
WARDA Helena 29 2.18 0.09
KONIECZNY Janusz Kazimierz 39 2.93 0.12
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 50 3.76 0.15
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 18 1.35 0.05
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 6 0.45 0.02
TOFIL Bronisław Tadeusz 6 0.45 0.02
KOZDĘBA Daniel Witold 22 1.66 0.07
JEDNACZ Przemysław 17 1.28 0.05
KOWALSKA Anna Helena 361 27.16 1.07