A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 4.54% 4.92% 5.29% 5.67% 6.05% 6.43% 6.80% 7.18% 7.56% 7.93%
danych 4.91% 5.28% 5.66% 6.04% 6.42% 6.79% 7.17% 7.55% 7.92% 8.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:2 415
% 7.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  72  6.23
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  141  6.85
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  334  7.89
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  101  7.11
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  58  5.97
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  296  7.19
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  126  8.31
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  98  7.28
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  164  7.65
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  114  7.75
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  180  4.54
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  244  7.99
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  316  7.48
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  171  8.05
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  2 415  7.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 1 329 55.03 3.93
MAŁEK Damian Maciej 161 6.67 0.48
JADACH Janusz 51 2.11 0.15
KIDA Grzegorz Aleksander 49 2.03 0.14
BERKOWICZ Bożena Genowefa 48 1.99 0.14
WALICKI Lech Karol 166 6.87 0.49
MRYCZKO Artur Paweł 49 2.03 0.14
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 22 0.91 0.07
CHOJNACKA Magdalena Marta 46 1.90 0.14
KORWIN-MIKKE Anna 494 20.46 1.46