A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 0.56% 0.70% 0.84% 0.97% 1.11% 1.25% 1.39% 1.53% 1.66% 1.80%
danych 0.69% 0.83% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:506
% 1.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  20  1.73
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  40  1.94
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  74  1.75
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  0.56
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  17  1.75
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  69  1.68
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  12  0.79
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  26  1.93
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  39  1.82
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  16  1.09
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  47  1.18
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  46  1.51
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  67  1.59
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  25  1.18
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  506  1.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 234 46.25 0.69
STEFANOWICZ Witold 37 7.31 0.11
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 45 8.89 0.13
PAKOSZ Maria 25 4.94 0.07
TOŚ Klaudia Małgorzata 26 5.14 0.08
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 14 2.77 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 13 2.57 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 16 3.16 0.05
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 96 18.97 0.28