A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat sanocki 

sanocki
brak 3.74% 4.11% 4.48% 4.85% 5.22% 5.60% 5.97% 6.34% 6.71% 7.08%
danych 4.10% 4.47% 4.84% 5.21% 5.59% 5.96% 6.33% 6.70% 7.07% 7.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:978
% 6.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  480  6.28
Besko 3 487  619  619  588  22  3.74
Bukowsko 4 331  792  792  761  45  5.91
Komańcza 4 661  592  592  566  22  3.89
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  205  7.45
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  4.60
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  115  5.77
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  81  5.75
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  978  6.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 128 13.09 0.81
KUROWSKA Maria Stanisława 42 4.29 0.26
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 142 14.52 0.89
SIEMBIDA Wiesław 21 2.15 0.13
DZIUBIŃSKI Jan 19 1.94 0.12
STRZĘPEK Renata 13 1.33 0.08
URUSKI Piotr Marcin 572 58.49 3.60
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 22 2.25 0.14
KULIG Irena Dorota 10 1.02 0.06
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 9 0.92 0.06