A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sanocki 

sanocki
brak 1.77% 2.04% 2.30% 2.57% 2.83% 3.10% 3.36% 3.63% 3.89% 4.16%
danych 2.03% 2.29% 2.56% 2.82% 3.09% 3.35% 3.62% 3.88% 4.15% 4.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:543
% 3.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  305  3.99
Besko 3 487  619  619  588  26  4.42
Bukowsko 4 331  792  792  761  21  2.76
Komańcza 4 661  592  592  566  10  1.77
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  73  2.65
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  2.30
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  62  3.11
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  42  2.98
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  543  3.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 153 28.18 0.96
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 30 5.52 0.19
KLOC Tomasz 12 2.21 0.08
BIALIK Anna Elżbieta 15 2.76 0.09
MUSZYŃSKA Marta Teresa 265 48.80 1.67
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 8 1.47 0.05
OCHAB Paweł 10 1.84 0.06
SKOWRON Andrzej Jan 5 0.92 0.03
GUZIK Paulina Anna 7 1.29 0.04
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 38 7.00 0.24