A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat sanocki 

sanocki
brak 5.07% 5.43% 5.78% 6.14% 6.49% 6.85% 7.20% 7.56% 7.91% 8.27%
danych 5.42% 5.77% 6.13% 6.48% 6.84% 7.19% 7.55% 7.90% 8.26% 8.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:965
% 6.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  451  5.90
Besko 3 487  619  619  588  38  6.46
Bukowsko 4 331  792  792  761  50  6.57
Komańcza 4 661  592  592  566  39  6.89
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  170  6.18
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  15  8.62
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  101  5.07
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  101  7.17
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  965  6.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 496 51.40 3.12
MAŁEK Damian Maciej 75 7.77 0.47
JADACH Janusz 19 1.97 0.12
KIDA Grzegorz Aleksander 12 1.24 0.08
BERKOWICZ Bożena Genowefa 15 1.55 0.09
WALICKI Lech Karol 45 4.66 0.28
MRYCZKO Artur Paweł 12 1.24 0.08
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 14 1.45 0.09
CHOJNACKA Magdalena Marta 23 2.38 0.14
KORWIN-MIKKE Anna 254 26.32 1.60