A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sanocki 

sanocki
brak 0.57% 0.80% 1.04% 1.27% 1.51% 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68%
danych 0.79% 1.03% 1.26% 1.50% 1.73% 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:328
% 2.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  139  1.82
Besko 3 487  619  619  588  1.53
Bukowsko 4 331  792  792  761  18  2.37
Komańcza 4 661  592  592  566  15  2.65
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  71  2.58
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  0.57
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  34  1.71
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  41  2.91
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  328  2.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 206 62.80 1.30
STEFANOWICZ Witold 24 7.32 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 19 5.79 0.12
PAKOSZ Maria 28 8.54 0.18
TOŚ Klaudia Małgorzata 15 4.57 0.09
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 7 2.13 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 7 2.13 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 14 4.27 0.09
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 8 2.44 0.05