A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 3.21% 3.56% 3.91% 4.25% 4.60% 4.95% 5.30% 5.65% 5.99% 6.34%
danych 3.55% 3.90% 4.24% 4.59% 4.94% 5.29% 5.64% 5.98% 6.33% 6.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:770
% 3.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  429  3.37
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  82  6.69
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  59  3.21
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  56  6.34
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  53  4.85
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  91  5.44
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  770  3.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 150 19.48 0.77
KUROWSKA Maria Stanisława 56 7.27 0.29
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 188 24.42 0.97
SIEMBIDA Wiesław 263 34.16 1.35
DZIUBIŃSKI Jan 33 4.29 0.17
STRZĘPEK Renata 21 2.73 0.11
URUSKI Piotr Marcin 6 0.78 0.03
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 20 2.60 0.10
KULIG Irena Dorota 20 2.60 0.10
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 13 1.69 0.07