A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 1.88% 2.14% 2.39% 2.65% 2.90% 3.16% 3.41% 3.67% 3.92% 4.18%
danych 2.13% 2.38% 2.64% 2.89% 3.15% 3.40% 3.66% 3.91% 4.17% 4.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:739
% 3.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  564  4.43
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  23  1.88
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  42  2.29
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  29  3.28
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  30  2.75
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  51  3.05
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  739  3.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 138 18.67 0.71
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 29 3.92 0.15
KLOC Tomasz 19 2.57 0.10
BIALIK Anna Elżbieta 22 2.98 0.11
MUSZYŃSKA Marta Teresa 10 1.35 0.05
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 479 64.82 2.47
OCHAB Paweł 5 0.68 0.03
SKOWRON Andrzej Jan 6 0.81 0.03
GUZIK Paulina Anna 18 2.44 0.09
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 13 1.76 0.07