A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 2.12% 2.61% 3.09% 3.58% 4.07% 4.56% 5.04% 5.53% 6.02% 6.50%
danych 2.60% 3.08% 3.57% 4.06% 4.55% 5.03% 5.52% 6.01% 6.49% 6.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:1 212
% 6.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  889  6.99
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  26  2.12
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  97  5.28
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  47  5.32
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  71  6.50
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  82  4.90
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  1 212  6.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 377 31.11 1.94
WARDA Helena 52 4.29 0.27
KONIECZNY Janusz Kazimierz 30 2.48 0.15
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 34 2.81 0.17
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 16 1.32 0.08
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 22 1.82 0.11
TOFIL Bronisław Tadeusz 621 51.24 3.20
KOZDĘBA Daniel Witold 1 0.08 0.01
JEDNACZ Przemysław 7 0.58 0.04
KOWALSKA Anna Helena 52 4.29 0.27