A  A+ A+

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  0.00
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  0.00
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  0.00
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  0.00
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  0.00
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  0.00
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne