A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 6.68% 7.01% 7.34% 7.68% 8.01% 8.34% 8.67% 9.00% 9.34% 9.67%
danych 7.00% 7.33% 7.67% 8.00% 8.33% 8.66% 8.99% 9.33% 9.66% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:1 829
% 9.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  1 272  10.00
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  93  7.59
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  156  8.50
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  59  6.68
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  90  8.24
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  159  9.50
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  1 829  9.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 657 35.92 3.38
MAŁEK Damian Maciej 73 3.99 0.38
JADACH Janusz 26 1.42 0.13
KIDA Grzegorz Aleksander 570 31.16 2.93
BERKOWICZ Bożena Genowefa 15 0.82 0.08
WALICKI Lech Karol 63 3.44 0.32
MRYCZKO Artur Paweł 18 0.98 0.09
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 13 0.71 0.07
CHOJNACKA Magdalena Marta 40 2.19 0.21
KORWIN-MIKKE Anna 354 19.35 1.82