A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 4.03% 4.34% 4.64% 4.95% 5.25% 5.56% 5.87% 6.17% 6.48% 6.78%
danych 4.33% 4.63% 4.94% 5.24% 5.55% 5.86% 6.16% 6.47% 6.77% 7.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:639
% 6.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  141  6.30
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  106  6.54
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  70  4.03
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  232  6.91
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  90  7.09
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  639  6.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 119 18.62 1.16
KUROWSKA Maria Stanisława 64 10.02 0.63
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 215 33.65 2.10
SIEMBIDA Wiesław 15 2.35 0.15
DZIUBIŃSKI Jan 10 1.56 0.10
STRZĘPEK Renata 168 26.29 1.64
URUSKI Piotr Marcin 3 0.47 0.03
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 21 3.29 0.21
KULIG Irena Dorota 12 1.88 0.12
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 12 1.88 0.12