A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 1.91% 2.03% 2.15% 2.27% 2.39% 2.51% 2.63% 2.75% 2.87% 2.99%
danych 2.02% 2.14% 2.26% 2.38% 2.50% 2.62% 2.74% 2.86% 2.98% 3.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:253
% 2.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  68  3.04
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  31  1.91
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  54  3.11
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  66  1.97
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  34  2.68
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  253  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 152 60.08 1.49
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 17 6.72 0.17
KLOC Tomasz 18 7.11 0.18
BIALIK Anna Elżbieta 11 4.35 0.11
MUSZYŃSKA Marta Teresa 9 3.56 0.09
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 7 2.77 0.07
OCHAB Paweł 5 1.98 0.05
SKOWRON Andrzej Jan 7 2.77 0.07
GUZIK Paulina Anna 6 2.37 0.06
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 21 8.30 0.21