A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 2.32% 2.47% 2.62% 2.77% 2.92% 3.07% 3.22% 3.37% 3.52% 3.67%
danych 2.46% 2.61% 2.76% 2.91% 3.06% 3.21% 3.36% 3.51% 3.66% 3.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:304
% 2.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  52  2.32
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  62  3.82
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  52  2.99
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  108  3.22
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  30  2.36
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  304  2.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 189 62.17 1.85
WARDA Helena 23 7.57 0.22
KONIECZNY Janusz Kazimierz 26 8.55 0.25
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 12 3.95 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 4 1.32 0.04
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 0.99 0.03
TOFIL Bronisław Tadeusz 7 2.30 0.07
KOZDĘBA Daniel Witold 6 1.97 0.06
JEDNACZ Przemysław 7 2.30 0.07
KOWALSKA Anna Helena 27 8.88 0.26