A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 5.99% 6.32% 6.65% 6.99% 7.32% 7.65% 7.98% 8.31% 8.65% 8.98%
danych 6.31% 6.64% 6.98% 7.31% 7.64% 7.97% 8.30% 8.64% 8.97% 9.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:843
% 8.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  188  8.40
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  151  9.31
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  144  8.29
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  284  8.46
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  76  5.99
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  843  8.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 445 52.79 4.35
MAŁEK Damian Maciej 58 6.88 0.57
JADACH Janusz 20 2.37 0.20
KIDA Grzegorz Aleksander 15 1.78 0.15
BERKOWICZ Bożena Genowefa 15 1.78 0.15
WALICKI Lech Karol 45 5.34 0.44
MRYCZKO Artur Paweł 20 2.37 0.20
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 17 2.02 0.17
CHOJNACKA Magdalena Marta 16 1.90 0.16
KORWIN-MIKKE Anna 192 22.78 1.88