A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 1.43% 1.64% 1.85% 2.07% 2.28% 2.49% 2.70% 2.91% 3.13% 3.34%
danych 1.63% 1.84% 2.06% 2.27% 2.48% 2.69% 2.90% 3.12% 3.33% 3.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:233
% 2.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  32  1.43
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  38  2.34
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  34  1.96
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  84  2.50
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  45  3.55
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  233  2.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 125 53.65 1.22
STEFANOWICZ Witold 24 10.30 0.23
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 19 8.15 0.19
PAKOSZ Maria 19 8.15 0.19
TOŚ Klaudia Małgorzata 6 2.58 0.06
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 8 3.43 0.08
FURTAK Katarzyna Sabina 9 3.86 0.09
KOZŁOWSKA Aleksandra 11 4.72 0.11
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 12 5.15 0.12