A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 3.35% 3.68% 4.00% 4.33% 4.66% 4.99% 5.31% 5.64% 5.97% 6.29%
danych 3.67% 3.99% 4.32% 4.65% 4.98% 5.30% 5.63% 5.96% 6.28% 6.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:376
% 4.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  102  3.78
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  63  3.62
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  94  6.62
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  117  3.35
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  376  4.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 77 20.48 0.82
KUROWSKA Maria Stanisława 26 6.91 0.28
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 120 31.91 1.28
SIEMBIDA Wiesław 20 5.32 0.21
DZIUBIŃSKI Jan 92 24.47 0.98
STRZĘPEK Renata 10 2.66 0.11
URUSKI Piotr Marcin 4 1.06 0.04
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 5 1.33 0.05
KULIG Irena Dorota 18 4.79 0.19
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 4 1.06 0.04