A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 1.37% 1.82% 2.27% 2.72% 3.17% 3.62% 4.06% 4.51% 4.96% 5.41%
danych 1.81% 2.26% 2.71% 3.16% 3.61% 4.05% 4.50% 4.95% 5.40% 5.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:347
% 3.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  37  1.37
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  102  5.86
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  65  4.57
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  143  4.09
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  347  3.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 212 61.10 2.27
WARDA Helena 27 7.78 0.29
KONIECZNY Janusz Kazimierz 16 4.61 0.17
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 10 2.88 0.11
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 10 2.88 0.11
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 24 6.92 0.26
TOFIL Bronisław Tadeusz 15 4.32 0.16
KOZDĘBA Daniel Witold 11 3.17 0.12
JEDNACZ Przemysław 2 0.58 0.02
KOWALSKA Anna Helena 20 5.76 0.21