A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 0.59% 0.78% 0.98% 1.17% 1.37% 1.56% 1.75% 1.95% 2.14% 2.34%
danych 0.77% 0.97% 1.16% 1.36% 1.55% 1.74% 1.94% 2.13% 2.33% 2.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:175
% 1.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  16  0.59
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  44  2.53
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  33  2.32
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  82  2.35
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  175  1.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 91 52.00 0.97
STEFANOWICZ Witold 27 15.43 0.29
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 12 6.86 0.13
PAKOSZ Maria 12 6.86 0.13
TOŚ Klaudia Małgorzata 6 3.43 0.06
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 4 2.29 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 11 6.29 0.12
KOZŁOWSKA Aleksandra 9 5.14 0.10
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 3 1.71 0.03