A  A+ A+

Powiat leski 

leski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  0.00
Cisna 1 495  562  562  522  0.00
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  0.00
Olszanica 4 730  975  975  928  0.00
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  0.00
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne