A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat leski 

leski
brak 1.53% 1.95% 2.37% 2.78% 3.20% 3.62% 4.04% 4.46% 4.87% 5.29%
danych 1.94% 2.36% 2.77% 3.19% 3.61% 4.03% 4.45% 4.86% 5.28% 5.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:193
% 3.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  15  2.73
Cisna 1 495  562  562  522  1.53
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  79  3.79
Olszanica 4 730  975  975  928  53  5.71
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  38  3.47
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  193  3.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 54 27.98 1.04
KUROWSKA Maria Stanisława 10 5.18 0.19
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 63 32.64 1.22
SIEMBIDA Wiesław 7 3.63 0.14
DZIUBIŃSKI Jan 7 3.63 0.14
STRZĘPEK Renata 7 3.63 0.14
URUSKI Piotr Marcin 16 8.29 0.31
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 22 11.40 0.42
KULIG Irena Dorota 3 1.55 0.06
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 4 2.07 0.08