A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat leski 

leski
brak 2.28% 2.36% 2.44% 2.52% 2.60% 2.68% 2.75% 2.83% 2.91% 2.99%
danych 2.35% 2.43% 2.51% 2.59% 2.67% 2.74% 2.82% 2.90% 2.98% 3.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:141
% 2.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  13  2.37
Cisna 1 495  562  562  522  13  2.49
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  64  3.07
Olszanica 4 730  975  975  928  26  2.80
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  25  2.28
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  141  2.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 59 41.84 1.14
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 17 12.06 0.33
KLOC Tomasz 8 5.67 0.15
BIALIK Anna Elżbieta 5 3.55 0.10
MUSZYŃSKA Marta Teresa 33 23.40 0.64
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 4 2.84 0.08
OCHAB Paweł 1 0.71 0.02
SKOWRON Andrzej Jan 2 1.42 0.04
GUZIK Paulina Anna 6 4.26 0.12
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 6 4.26 0.12