A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat leski 

leski
brak 1.53% 1.60% 1.66% 1.73% 1.79% 1.86% 1.93% 1.99% 2.06% 2.12%
danych 1.59% 1.65% 1.72% 1.78% 1.85% 1.92% 1.98% 2.05% 2.11% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:90
% 1.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  1.64
Cisna 1 495  562  562  522  1.53
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  33  1.58
Olszanica 4 730  975  975  928  16  1.72
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  24  2.19
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  90  1.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 49 54.44 0.95
STEFANOWICZ Witold 8 8.89 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 10 11.11 0.19
PAKOSZ Maria 4 4.44 0.08
TOŚ Klaudia Małgorzata 8 8.89 0.15
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 1 1.11 0.02
FURTAK Katarzyna Sabina 3 3.33 0.06
KOZŁOWSKA Aleksandra 6 6.67 0.12
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 1 1.11 0.02