A  A+ A+

Powiat bielski 

bielski
brak 11.68% 13.49% 15.29% 17.10% 18.90% 20.71% 22.52% 24.32% 26.13% 27.93%
danych 13.48% 15.28% 17.09% 18.89% 20.70% 22.51% 24.31% 26.12% 27.92% 29.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 226
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 822
Liczba ważnych kart:9 815
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:9 581
% głosów ważnych:97.62%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  236  2.46
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 552  16.20
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  21  0.22
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  501  5.23
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 048  10.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  479  5.00
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  631  6.59
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 773  49.82
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  22  0.23
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  205  2.14
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  113  1.18
  Komitety razem 9 581  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bielsk Podlaski 21 912  4 049  4 046  18.46  3 948  97.58
Brańsk 3 187  926  925  29.02  900  97.30
Bielsk Podlaski 6 054  707  707  11.68  685  96.89
Boćki 3 880  838  838  21.60  806  96.18
Brańsk 5 097  1 516  1 516  29.74  1 493  98.48
Orla 2 588  374  374  14.45  366  97.86
Rudka 1 655  461  458  27.67  448  97.82
Wyszki 3 853  951  951  24.68  935  98.32
Powiat ogółem 48 226  9 822  9 815  20.35  9 581  97.62