A  A+ A+

Powiat suwalski 

suwalski
brak 12.21% 12.71% 13.21% 13.71% 14.21% 14.71% 15.21% 15.71% 16.21% 16.71%
danych 12.70% 13.20% 13.70% 14.20% 14.70% 15.20% 15.70% 16.20% 16.70% 17.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 127
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 503
Liczba ważnych kart:4 500
Frekwencja wyborcza:15.46%
Liczba głosów ważnych:4 355
% głosów ważnych:96.78%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  118  2.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  281  6.45
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  17  0.39
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  333  7.65
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  721  16.56
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  115  2.64
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  704  16.17
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 820  41.79
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  43  0.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  130  2.99
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  73  1.68
  Komitety razem 4 355  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bakałarzewo 2 571  316  314  12.21  290  92.36
Filipów 3 600  477  477  13.25  455  95.39
Jeleniewo 2 531  419  419  16.55  413  98.57
Przerośl 2 422  396  396  16.35  375  94.70
Raczki 4 867  798  798  16.40  774  96.99
Rutka-Tartak 1 996  324  324  16.23  305  94.14
Suwałki 5 841  978  977  16.73  960  98.26
Szypliszki 3 260  444  444  13.62  437  98.42
Wiżajny 2 039  351  351  17.21  346  98.58
Powiat ogółem 29 127  4 503  4 500  15.45  4 355  96.78