A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 3.90% 4.23% 4.56% 4.90% 5.23% 5.56% 5.89% 6.22% 6.56% 6.89%
danych 4.22% 4.55% 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.55% 6.88% 7.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:457
% 6.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  257  7.22
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  29  5.34
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  41  4.47
Szumowo 3 977  894  894  872  34  3.90
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  96  6.43
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  457  6.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 177 38.73 2.40
MEGER Adrian Franciszek 12 2.63 0.16
FILIPOWICZ Mariusz Robert 16 3.50 0.22
WINOWSKA Urszula 20 4.38 0.27
GONCZARUK Paweł 13 2.84 0.18
GOŁASZEWSKA Małgorzata 169 36.98 2.29
SZYDLARSKI Michał 6 1.31 0.08
SIDZ Agata 14 3.06 0.19
MICHALIK Paweł Jakub 16 3.50 0.22
KLUSKIEWICZ Anna Maria 14 3.06 0.19