A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 3.87% 4.11% 4.35% 4.59% 4.83% 5.07% 5.31% 5.55% 5.79% 6.03%
danych 4.10% 4.34% 4.58% 4.82% 5.06% 5.30% 5.54% 5.78% 6.02% 6.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:776
% 4.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  207  4.22
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  281  4.22
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  56  3.87
Piława Górna 5 318  924  924  884  48  5.43
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  85  6.10
Łagiewniki 6 087  974  973  932  51  5.47
Niemcza 4 795  797  797  766  48  6.27
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  776  4.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 560 72.16 3.30
DOBROSZ Janusz Konrad 44 5.67 0.26
JAKI Patryk Tomasz 24 3.09 0.14
GUTEK Ewa Danuta 39 5.03 0.23
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 20 2.58 0.12
HYLEWICZ Janusz 19 2.45 0.11
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 26 3.35 0.15
KIELKA Wojciech Antoni 20 2.58 0.12
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 14 1.80 0.08
FOJT Artur Czesław 10 1.29 0.06