A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 1.85% 1.97% 2.08% 2.20% 2.31% 2.43% 2.54% 2.66% 2.77% 2.89%
danych 1.96% 2.07% 2.19% 2.30% 2.42% 2.53% 2.65% 2.76% 2.88% 3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:394
% 2.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  123  2.51
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  123  1.85
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  35  2.42
Piława Górna 5 318  924  924  884  26  2.94
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  41  2.94
Łagiewniki 6 087  974  973  932  23  2.47
Niemcza 4 795  797  797  766  23  3.00
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  394  2.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 173 43.91 1.02
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 55 13.96 0.32
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 26 6.60 0.15
SICIŃSKA Lilianna 29 7.36 0.17
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 9 2.28 0.05
MAŁOLEPSZA Magdalena 46 11.68 0.27
DOBRUK Paweł Jan 9 2.28 0.05
PASZYN Paweł Stefan 7 1.78 0.04
ZDZIENICKA Ewa Maria 13 3.30 0.08
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 27 6.85 0.16