A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 7.39% 8.23% 9.07% 9.91% 10.75% 11.59% 12.43% 13.27% 14.11% 14.95%
danych 8.22% 9.06% 9.90% 10.74% 11.58% 12.42% 13.26% 14.10% 14.94% 15.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:2 133
% 12.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  775  15.79
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  866  13.01
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  141  9.74
Piława Górna 5 318  924  924  884  70  7.92
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  103  7.39
Łagiewniki 6 087  974  973  932  74  7.94
Niemcza 4 795  797  797  766  104  13.58
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  2 133  12.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 734 81.29 10.21
WOŹNIAK Piotr Jan 110 5.16 0.65
KLEPACZ Apolonia Weronika 67 3.14 0.39
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 53 2.48 0.31
PIWCEWICZ Jolanta Anna 26 1.22 0.15
CHADŻY Wojciech 15 0.70 0.09
JANIEC Alicja Jadwiga 30 1.41 0.18
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 25 1.17 0.15
DUDA Katarzyna Beata 50 2.34 0.29
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 23 1.08 0.14