A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 25.46% 26.84% 28.22% 29.60% 30.98% 32.36% 33.74% 35.12% 36.50% 37.88%
danych 26.83% 28.21% 29.59% 30.97% 32.35% 33.73% 35.11% 36.49% 37.87% 39.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:5 817
% 34.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  1 639  33.40
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  2 613  39.26
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  415  28.68
Piława Górna 5 318  924  924  884  240  27.15
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  418  29.99
Łagiewniki 6 087  974  973  932  297  31.87
Niemcza 4 795  797  797  766  195  25.46
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  5 817  34.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 4 279 73.56 25.19
JAZŁOWIECKA Danuta 192 3.30 1.13
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 586 10.07 3.45
SYNOWSKA Alicja 128 2.20 0.75
TUTAJ Jerzy 442 7.60 2.60
BROK Anna 64 1.10 0.38
WALKOWIAK Roman Wiktor 22 0.38 0.13
PICHLA Grażyna Bożena 48 0.83 0.28
KOTAPKA Jan Tomasz 21 0.36 0.12
RUDYK Cezariusz Emanuel 35 0.60 0.21